جلسات گفتمان دینی درمدارس منطقه جلگه برگزار شد

جلسات گفتمان دینی با موضوع افزایش بصیرت و گرامیداشت روز 9 دی ماه در مدارس منطقه جلگه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات