رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی مطرح کرد:

ترویج فرهنگ‌ ایرانی اسلامی با برگزاری جشنواره های بازی بومی- محلی

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی اصفهان با اشاره به برگزاری دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستایی گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی موجب ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات