رهبر ارامنه جهان: اصفهان الگوی همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی است

رهبر ارامنه جهان گفت: اصفهان بهترین الگو برای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی در بین کشورهای اسلامی است.

آخرین اخبار

تبلیغات