گزارش اردوهای مختلط به مجلس رسید

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به دریافت اخبار و گزارش هایی مبنی بر برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی گفت: خیلی از این اردوها تحت عنوان اردوی علمی و خارج از دانشگاه برگزار شده است.

وزیر علوم:

بخشنامه کردیم دانشگاه‌ها اردوی مختلط برگزار نکنند

فرهادی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره مسائل علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: فعالیت‌های علمی وزارت علوم سرعت می‌گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات