برگزاری آزمون ضمن خدمت سنجش فرهنگیان جلگه

آزمون ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی فرهنگیان دوره متوسطه بخش جلگه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات