در دبيرستان شهيد مطهري برگزار شد

برگزاري اولين جلسه شوراي مجتمع آموزشي امام علي (ع) شهر حسن آباد

شوراي مجتمع آموزشي امام علي (ع) شهر حسن آباد با حضور روساي مدارس ، ريیس انجمن اوليا و مربيان و نماينده معلمان در دبيرستان شهيد مطهري حسن آباد جرقويه برگزار شد .

آخرین اخبار

تبلیغات