مدیر عامل سازمان نوسازي و بهسازي بافت فرسوده اصفهان؛

بر چسب منفی از محله زینبیه زدوده شد

مدیر عامل سازمان نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر اصفهان در نمایشگاه دستاوردهای محله زینبیه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه حفظ و احیای هویت مردم منطقه شمال شهر اصفهان است. ما کاری کردیم که برچسب منفي زينبيه که به اهالی زینبیه زده شده است را از بین ببریم.

آخرین اخبار

تبلیغات