عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان مطرح کرد

لزوم برپایی هفته‌های فرهنگی اصفهان در کشورهای مختلف

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: برپایی هفته‌های فرهنگی در کشورهای مختلف یعنی حضور فرهنگ ایرانی در کشورهایی که با توجه به تبلیغات سوء، نظری دیگر نسبت به ما دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات