وجود نابرابری های اجتماعی از عوامل موثر در بروز سرقت است

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان طبقاتي شدن جامعه و وجود نابرابري هاي اجتماعي را از عوامل موثر در بروز جرم سرقت توسط افراد مستعد براي ارتكاب جرم عنوان كرد.

آخرین اخبار