معاون عمرانی استانداری اصفهان

خشکسالی معیشت کشاورزان شرق اصفهان را به خطر انداخته است

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه متاسفانه به دلیل خشکسالی موجود، معیشت کشاورزان شرق استان به خطر افتاده‌ است، گفت: برای مقابله با این خشکسالی و کاهش ضررهای وارده باید طرح‌هایی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

آخرین اخبار