نابودی اکوسیستم تالاب گاوخونی

ریزگردهای سمی که در برهوت گاوخونی قربانی می‌گیرند

تالاب گاوخونی که روزی شریان زندگی بود، حالا با نابودی اکوسیستم و ریزگردهای سمی که از خود منتشر می‌کند، سبب افزایش بیماری در منطقه شرق اصفهان شد، تالابی که هم برای انسان و موجودات آن منطقه حکم یک قربانگاه را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات