وساطت بازیکنان استقلال برای بخشش برهانی

قلعه نویی: خود من دو هزار اشتباه داشتم

سرمربی استقلال نسبت به آرش برهانی موضع آرام تری گرفت و گفت: خود من دو هزار اشتباه داشتم و نگاه باید اصلاحی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات