کارشناس مسائل سیاسی:

تلاش اصلاحات ارائه لیستی با حداکثر وزن سیاسی است

بهرامی گفت: امروز جریان اصلاح طلب به این نتیجه رسیده است که برای جذب ارا در انتخابات از چهره های لیدر خود استفاده کند.

آخرین اخبار

تبلیغات