مدیرعامل مرکز حامیان فرش دستباف ایرانی:

بزرگ‌ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان دایر می‌شود

مدیرعامل مرکز حامیان فرش دستباف ایرانی از استقرار بزرگ‌ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان به منظور اجرای پروژه بزرگ تلویزیونی «تار و پود» خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات