تولید آب معدنی «دماوند» متوقف شد

مدیر کل بازرسی و نظارت سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که سازمان غذا و دارو به شدت با متخلفان برخورد می کند گفت: خط تولید آب معدنی «دماوند» به علت عدم تمکین به مقررات و ضوابط سازمان غذا و دارو با حضور بازرسان این سازمان متوقف شد.

آخرین اخبار

تبلیغات