جزییات ماجرای برنج های تاریخ گذشته در سبد کالا

درحالی صفایی رئیس تعاون روستایی در نامه رسمی به شرکت بازرگانی دولتی از فروش نرفتن ۴۵درصد برنج های سبد کالا در چند ماه گذشته خبر داد که مدیرکل این سازمان اعلام پایان انقضای برنج در نامه صفایی را اشتباه خوانده و گفته، پس از نامه برنج ها ۶روزه فروش رفت.

آخرین اخبار

تبلیغات