صاحب نیوز آخرین وضعیت توزیع برنج آلوده در شهر را بررسی می کند؛

رد پای برنج های آلوده در بازار اصفهان/ برنج های فاسد به دست مصرف کننده نرسید

بعد از گرانی های اخیر حالا پای برنج های آلوده هم به اصفهان باز شد تا نابسامانی در بازار اصفهان بیشتر به چشم آمده و بار دیگر زنگ هشدار را برای غفلت مسئولان در مبارزه با قاچاق به صدا در آورد.

آخرین اخبار

تبلیغات