عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

آب اصفهان بذل و بخشش شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بدقولی‌های وزیر نیرو و معاونان وی نسبت به معضل آب اصفهان گفت: طی 12 سال اخیر آب اصفهان به استان‌های دیگر بذل و بخشش شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات