رئیس حوزه علمیه اصفهان

برخی از برنامه های صدا و سیما، حیا را از بین می برد/ توجه خانواده ها نسبت به حیا

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: برخی از برنامه های صدا و سیما حیا را در بین مردم و خانواده ها از بین می برد.

آخرین اخبار

تبلیغات