در نشست هماهنگی برنامه های دهه ولایت مطرح شد:

مردم به صورت خودجوش برای غدیر سرمایه گذاری و هزینه نمایند

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان گفت: باید جهت دهی برنامه های دهه ولایت به شکلی صورت گیرد که همان گونه که مردم به صورت خود جوش برای محرم و صفر مایه می گذارند، برای غدیر هم سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

آخرین اخبار

تبلیغات