مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع):

بصیرت مردم عاشورایی، بساط فتنه 88 را درهم پیچید

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) گفت: 9 دی روز غلبه تفکرات الهی وروح معنویت مردم بر تفکرات مادی وامریکاییاست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع):

بصیرت و معرفت مردم ایران 9 دی 88 را ماندگار کرد

فرمانده ناحیه بسیج امام علی(ع) گفت: جنس انقلاب اسلامی ما جنس مردمی و همراه با ایمان و شعور است و به خاطر ویژگی هایی که حماسه 9 دی داشت ماندگار و جاوید در تقویم کشور می ماند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) خبر داد:

تجمع فرماندهان و مسئولین بسیج شرق اصفهان در هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) گفت: شناساندن مکتب عاشورایی امام حسین(ع) از اهداف اجرای کیفی برنامه های هفته ی بسیج است.

آخرین اخبار

تبلیغات