تیر برنامه پنجم به هدف نخورد،

دورنمای خاکستری ایران ۱۴۰۴ /مجلس از برنامه ششم کنار گذاشته شد

سفره برنامه پنجم توسعه جمع شد، برنامه ای که با اتمامش ایران باید گامی بلند به چشم انداز ایران۱۴۰۴نزدیک میشد اما به گفته بذرپاش، عضو هیات رییسه مجلس، در این برنامه فقط۳۳تا۳۴درصد برنامه ها محقق شده که می توان گفت حدود یک سوم برنامه در حوزه های مختلف اجرایی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات