تصاویری که نگاهتان را به “فیتیله‌ای‌ها” تغییر می‌دهد

بیایید با دیدن تصاویر زیر دوباره در مورد آنها قضاوت کنیم و این را هم در نظر بگیریم که انسان جایزالخطاست.

واکنش عمو قناد به توهین فیتیله‌ای‌ها/امیدوارم این موضوع ختم به خیر شود

تهیه کننده اسبق برنامه فیتیله:من از سال 89 برنامه فیتیله را واگذار کرده ام و اطلاعات چندانی در این رابطه ندارم.

آخرین اخبار

تبلیغات