شهردار اصفهان در برنامه رادیویی صدای شهر:

فاز اول پردیس شرق تا چند هفته آینده افتتاح می شود/ شهر در حال پیشرفت است

شهردار اصفهان این نوید را به شهروندان اصفهانی داد که تا چند هفته آینده فاز اول پردیس شرق اصفهان افتتاح می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات