قابل توجه زائران خانه خدا؛

توصیه‌های جدی به حجاج بیت الله الحرام

حجاج بیت الله الحرام در سفر معنوی حج لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی خاصی و شخصی نیاز دارند که می‌بایست از هم اکنون نسبت به تامین آن برای انتقال به عربستان تصمیمات مقتضی را بگیرند.

آخرین اخبار

تبلیغات