توصیه مشاور موسسه رزمندگان به کنکوری های جرقویه ای:

فرصت ها را غنیمت شمرده و از تعطیلات تابستان حداکثر استفاده را ببرید

مشاور موسسه ی رزمندگان استان اصفهان گفت: دانش آموزان با برنامه ریزی و مدیریت زمانی در تابستان می توانید 70 درصد خود را برای کنکور 94 آماده کنید.

آخرین اخبار

تبلیغات