فرازی از تالاب بین المللی؛

نام گاوخونی در « برنامه‌های مدیریتی تالاب‌های کشور » از قلم افتاد!

در حالی طی روزهای گذشته، از سوی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران اعلام شد که برنامه های مدیریتی 5 تالاب کشور تدوین گشت که در بین نام این تالاب‌ها، تالاب بین المللی گاوخونی دیده نمی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات