سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان مطرح کرد:

اجرای تور رایگان متروگردی و طرح آموزش شهروندی قطارشهری اصفهان

سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان و حومه گفت: تور متروگردی ایستگاه‌های قطارشهری و همچنین طرح آموزش شهروندی مترو، همزمان با راه‌اندازی فاز سوم خط یک، با استقبال گسترده شهروندان آغاز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات