گزارش؛

مبارزه با بیماری سالک طرح تابستانه بسیج سازندگی در شرق اصفهان

بسیج سازندگی اصفهان در راستای اجرای برنامه‌های جهادی خود طرح مبارزه با بیماری سالک که در مناطق شرقی اصفهان فراگیر است را در دستور کار دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات