توضیحات آموزش و پرورش در خصوص چاپ تصویر مستهجن خالکوبی دیوید بکام در کتاب درسی دانش‌آموزان

ایرادات عکس خالکوبی دیوید بکام هنگام انتخاب به چشم نیامد / عکس در بازنگری کتاب حذف می‌شود

آموزش و پرورش در خصوص چاپ تصویر خالکوبی دیوید بکام در کتاب درسی دانش‌آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

توسط فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد

انجام برنامه‌ریزی آموزشی مبتنی بر طرح‌های توسعه‌ای در اصفهان

معاون امور مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: این اداره از آمادگی کامل برای انجام برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس اعلام نیاز آموزشی مبتنی بر طرح‌های توسعه ای و اشتغال‌زائی برخوردار است.

آخرین اخبار

تبلیغات