حادثه جان جوان ورزنه ای را گرفت

بر اثر برق گرفتگی جوان 25 ساله ورزنه ای جان خود را ازدست داد.

آخرین اخبار

تبلیغات