مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان؛

غرق شدن و برق گرفتگی در اصفهان افزایش یافت

آمار تلفات غرق‌شدگی در طی سه ماهه امسال در کانال ها سه نفر، دریاچه مصنوعی و سد دو کشته، چاه ها دو نفر، رودخانه یک مورد و سایر مکانها چهار نفر بوده است.

سلیمانی پور:

آمار غرق شدگان در اصفهان به ۵۰ نفر رسید

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار غرق شدگان در اصفهان از ابتدای سال تاکنون به ۵۰ نفر رسیده است.

عدم رعایت موارد ایمنی:

بی احتیاطی جان جوان مالواجردی را گرفت

حسین صادقی جوان مالواجردی بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

باز هم بی احتیاطی حادثه آفرید

برق جان جوان حسن آبادی را گرفت

بی احتیاطی در حمل کابل برق جان جوان حسن آبادی را گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات