معاون وزیر نیرو مطرح کرد؛

مصرف برق کشور از پیک مصرف سبقت گرفت

بختیار گفت: مصرف برق کشور در سه هفته‌ گذشته بالای پیک مصرف و در محدوده ۵۶ هزار تا ۵۷ هزار مگاوات است.

آخرین اخبار

تبلیغات