استاندار اصفهان:

برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود قطع شود

استاندار اصفهان با هشدار به دستگاه های اجرایی برای برخورد با تخلفات در مسیر زاینده رود در زمان رهاسازی آب، گفت: برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود قطع شود.

آخرین اخبار

تبلیغات