وضعیت آماری تالاب گاوخونی

مسئولانی که براساس اطلاعات نادرست تصميم گيری می کنند

ارائه آمار و اطلاعاتی پیرامون تالاب گاوخونی از سوی برخی مسئولان و نقض آن از سوی دیگر افراد مسئول سبب شده تا تصمیم گیری درمورد این تالاب برپایه واقعیت های موجود چندان تطابقی نداشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات