شرایط رایگان شدن هزینه برق کشاورزان

وزیر نیرو گفت: از کشاورزان درخواست کردیم که در صورت تمایل هر روز در چهار ساعت اوج گرما موتور برق خود را خاموش کنند که در صورت اجرای این کار در مابقی ساعات مشمول برق رایگان می‌شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات