مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

جیره بندی آب و خاموشی برق در اصفهان نخواهیم داشت

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با وجود پیش بینی افزایش دو تا سه درجه ای دمای هوای اصفهان در مرداد ماه، با تمهیدات صورت گرفته، جیره بندی آب و خاموشی برق نخواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات