تجهيزپليس راهور اصفهان به موتورسيکلت هاي برقي

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان هزینه اجرای این طرح را 250 میلیون ریال عنوان کرد وگفت: در مرحله اول این طرح پلیس راهنمایی ورانندگی شهر اصفهان به 10 دستگاه موتور برقی مجهز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات