به مناسبت تحریم ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب امام(ره)

مهمترین دغدغه بین‌المللی امام خمینی چه بود؟

امام خمینی تاکید زیادی بر مبارزه با صهیونیسم و همچنین آزادی فلسطین داشت. چرا مسئله فلسطین دارای چنین اهمیتی در اندیشه های ایشان است؟ فلسطین چه جایگاهی در نظام فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت؟

آخرین اخبار

تبلیغات