خودنمایی زمستان در روزهای پایانی سال 92در هرند

در حالی که چند روزی بیشتر به بهار نمانده و همه خودشان را آماده استقبال از سال نو می کنند بارش برف مردم هرند را غافلگیر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات