اصفهان سفید حلاوتی دیگر دارد

بارش شدید برف در اصفهان

با آغاز بارش شدید برف در اصفهان حلاوتی وصف‌ناپذیر شهر را فراگرفته است.

دعای کشاورزان شرق اصفهان برآورده شد

دعای کشاورزان شرق اصفهان برآورده شد

شرق اصفهان رو سفید شد

بارش برف کام کویر خشک این منطقه را شیرین کرد و تسکینی شادی بخش و امیدوار کننده برای کشاورزان شد و خدا را شاکر هستند که یکی از نعمات الهی خود را به مردم کویری این دیار ارزانی داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات