ساخت ترکیب جایگزین نمک برای برف زدایی معابر در کشور

ماده ضد برف CMA یا نمک دوتایی کلسیم –منیزیم استات یکی از مناسبترین مواد جایگزین نمک درعملیات برف روبی معابر و مسیرهای تردد وسایل نقلیه است.

آخرین اخبار

تبلیغات