امینی:

کمترین تقصیر خشکسالی برعهده طبیعت است/دستبردهای بشری عامل کم‌ آبی

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه کمترین تقصیر خشکسالی برعهده طبیعت است،گفت:دستبردهای بشری مهمترین عامل خشکی حوضه‌های آبریزی همچون زاینده رود است.

آخرین اخبار

تبلیغات