عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

بررسی حادثه اسیدپاشی اصفهان در کمیسیون امنیت ملی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ابعاد مختلف اسیدپاشی در اصفهان در سطح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بحث قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات