مسئول مرکز جهاد کشاورزی امامزاده عبدالعزیز خبر داد:

برداشت گل گلرنگ در سطح 800 هکتار از اراضی جلگه

با رسیدن گل های گلرنگ، کشاورزان در منطقه جلگه همراه با خانواده، برداشت گل گلرنگ را آغاز کرده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات