با توجه به ضرورت تغییر الگوی کشت در مزارع شرق اصفهان؛

برداشت گلرنگ از مزارع جرقویه علیا آغاز شد/ تصاویر

با توجه به ضرورت تغییر الگوی کشت در مزارع شرق اصفهان، کشت گونه های گیاهی با نیاز آبی پایین و مقاوم به شوری، در سال زراعی جاری از اراضی بخش جرقویه علیا به کشت گلرنگ اختصاص یافت.

مسئول جهاد کشاورزی جرقویه علیا:

آغاز برداشت 30 هکتار گلرنگ از مزارع جرقویه علیا

مسئول جهاد کشاورزی جرقویه علیا گفت: قیمت 2 برابری بذر گلرنگ نسبت به گندم از مزیت های کاشت این گیاه مقاوم به آب در منطقه می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات