معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازگشایی زاینده‌رود بستگی به مصوبات شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود دارد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۱۷۸ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، گفت: زمان بازگشایی مجدد سد زاینده‌رود بستگی به مصوبات شورای هماهنگی حوضه ی آبریز زاینده رود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات