پاییز 93:

کشاورزان پایین دست در تکاپوی کشت پاییزه/ تصاویر

هیاهوی نشاط و شادابی در حضور کشاورزان ورزنه ای و بخش بن رود به وضوح نمایشی از جریان یافتن حیات در بین کشاورزان است.

آخرین اخبار

تبلیغات