عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بازدید میدانی چهار معاون وزیر از حوضه آبریز زاینده رود انجام شد/ 32 طرح غیرقانونی برداشت آب در چهارمحال با قوت ادامه دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وقتی در چهارمحال و اصفهان کنترل شدید روی برداشت های غیرقانونی وجود ندارد به پمپ ها به شدت کار می کند، شاهد افزایش خروجی از سد زاینده رود و خطر کاهش منابع آبی برای اصفهان هستیم.

مسئول کمیته آب اتاق اصفهان:

وزارت نیرو ساخت ایستگاه‌های پمپاژ در بالادست زاینده‌رود را متوقف کند

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: وزارت نیرو باید ساخت ایستگاه‌های پمپاژ در حال احداث بالادست زاینده‌رود را متوقف کند.

آخرین اخبار

تبلیغات