مقتدایی:

آبهای جاری درون اصفهان برای سیراب کردن زاینده رود استفاده شود

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: آبهای جاری درون استان اصفهان در گام نخست باید تنها و تنها سیراب شدن زاینده رود اصفهان و نه هیچ استان دیگر را مدنظر داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات